Lidmaatschap

Lidmaatschap

Wanneer u lid wilt worden van onze vereniging, kunt u een inschrijfformulier met daarbij een verklaring voor automatische incasso, afhalen bij de bar of bij de oppas. De eerste keer dient u de contributie en het inschrijfgeld contant te voldoen. Na inlevering van het volledig ingevulde inschrijfformulier bent u lid en ontvangt u 1 a 2 keer per jaar een papieren nieuwsbrief en de verdere info komt via de mail.

Donateur    

Naast het lidmaatschap kunt u onze vereniging ook op een andere manier steunen. Het donateurschap betekent dat u minimaal € 7,50 per jaar schenkt aan de vereniging. Wanneer u donateur wilt worden kunt u contact opnemen met de penningmeester. Als donateur ontvangt u net als de leden “De zweefbrief” en het jaarboekje. 

Doelgroepen:

Wij hebben gemerkt dat de leeftijdsindeling voor activiteiten zoals wij die nu kennen, minder goed aansluit bij de groepsindeling op school. Dit is voor ons reden geweest om hier een wijziging in aan te brengen. Net als afgelopen jaren houden we een splitsing tussen het jongere en oudere kind zodat een activiteit goed aansluit bij de doelgroep. De jongere kinderen zijn de kinderen van 3 jaar samen met de kinderen die in groep 1, 2 of 3 op school zitten. Hiervoor organiseren we onder andere het sinterklaasfeest, een themamiddag, het paaseieren zoeken. Ook voor de kinderen van groep 4 tot en met 8 organiseren we verschillende activiteiten in het seizoen: één of meerdere workshops rond allerlei thema's, een keer per twee jaar gaan we op kamp en het andere jaar gaan we een dagje weg met elkaar.

Onze vereniging kent een zogenaamd gezinslidmaatschap. Per gezin bedraagt de contributie € 27,50 per jaar. (Het eerste jaar komt daar nog € 1,00 inschrijfgeld bij.) De contributie wordt via een automatische incasso geïnd. Voor dit bedrag is uw hele gezin lid van onze vereniging. Uw kinderen mogen aan veel activiteiten gratis meedoen. Ook de speeltuin is voor onze leden gratis toegankelijk. Voor de volwassen-leden worden ook vele activiteiten georganiseerd. Als lid heeft u ook stemrecht op de algemene ledenvergadering.

Wij vinden het van belang dat het lidmaatschap van onze vereniging voor een ieder haalbaar is. Daarom proberen wij de contributie alleen als dit noodzakelijk is te verhogen.Wel vragen wij voor sommige duurdere activiteiten een eigen bijdrage.